Lomakkeet ja ohjeet

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2002 todetaan päättötyöstä näin: "Oppilaan tulee laatia itsenäisesti visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen päättötyö, joka sisältää teoksen, portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin."

Kun oppilas lopettaa opintonsa kuvataidekoulussa, hän saa todistuksen, johon on merkitty kaikki kuvataidekoulussa suoritetut opinnot. Osallistumistodistus ei edellytä päättötyön suorittamista.

Päättötyön suorittaminen on välttämätöntä, jos oppilas haluaa päättötodistuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Mikä on päättötyö ja kuka sen voi tehdä?

• Vähintään 16-vuotias
• Opiskellut työpajassa vähintään kolme vuotta
   Espoon kuvataidekoulussa tai vastaavat opinnot muualta
• Kiinnostunut asiasta

Päättötyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse.

Päättötyöhön kuuluu
- taiteellinen työ: teos tai teos-sarja
- työprosessia kuvaava työkirja eli portfolio
- osallistuminen päättötyönäyttelyyn
- osallistuminen päättötyöinfoihin
- osallistuminen taiteen tuntemuksen -luennoille

Päättötyöohjeet oppilaalle