Työpajat

Työpajaopiskelu edellyttää opiskelijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
harrastuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Erityistyöpajojen opettajat ovat
ammattitaiteilijoita, siis oman alansa asiantuntijoita. Heillä on paljon
annettavaa sinulle. Käytä tilaisuus hyväksesi! Toivottavaa olisi, että
opiskelu samassa erityistyöpajassa jatkuisi vähintään kaksi vuotta. Näin
ehdit syventyä työpajan tarjoamiin mahdollisuuksiin paremmin.

Erityistyöpajoissa on mahdollisuuksien mukaan tasokursseja siten, että
aloittavat oppilaat sijoitetaan 1-työpajaan, jatkavat 2- tai 3-työpajaan.
Erityistyöpajat sijoitetaan opetuspisteisiin, joissa on työpajan edellyttämä
varustelutaso (kalusteet, välineet ja materiaalit).

Oppilaat sijoitetaan työpajoihin ensisijaisesti ikänsä sekä
kuvataidekoulussa opiskeltujen vuosien perusteella. Mieti huolella kaikkia
kolmea työpajavaihtoehtoasi, koska et välttämättä pääse ensimmäiseksi
vaihtoehdoksi merkitsemääsi ryhmään.

 • Työpajaa ei perusteta, jos vaadittava ryhmäkoko ei toteudu.
 • Ajoissa jätetyt työpajavalinnat ovat etusijalla.
 • Voit halutessasi osallistua useampaan kuin yhteen työpajaan lukuvuoden aikana.

Työpajaopas 2017 - 2018

Työpajat opetuspisteittäin 2017–2018

Espoonlahti
Pima

Kalajärvi
Kuvataide 1 ja 2

Karakallio
Pima

Kauklahti
Kuvataide

Olari
Keramiikka, Pima

Tapiola
3D, Design ja teknologia, Digitaalinen taide, Game Design/2D Game Art, Game Project/Advanced Game Project,  Grafiikka, Johdatus elektroniikkaan ja ohjelmointiin Arduinolla/Ohjelmointi ja kuvataide, Katutaidetta ja käyttögrafiikkaa, Keramiikka, Kolmiulotteinen taide, Muoti/vaate, Piirtäminen, Pima, Sarjakuva ja kuvitus, Tekstiilitaide ja -suunnittelu, Valokuvaus, Video, Ympäristö ja arkkitehtuuri

 

Syventävien opintojen todistuksista ja arvioinnista

 • Päättötodistuksen saavat oppilaat, jotka ovat tehneet päättötyön
 • Osallistumistodistuksen saavat kaikki pyynnöstä lopettaessaan opiskelunsa
 • Vuosiarvioinnit annetaan oppilaille keväällä, ja niiden tarkoituksena on tukea ja kannustaa oppilasta hänen harrastuksessaan

Päättötyö

 • Päättötyön voi tehdä 16-vuotias oppilas, jolla on vähintään kolme vuotta syventäviä opintoja suoritettuna
 • Päättötyö on itsenäinen työ, ja siksi se kannattaa toteuttaa taiteenalalla, johon on jo perehtynyt
 • Päättötyön voi tehdä omassa työpajassa, ja ohjaajana toimii työpajan opettaja
 • Päättötyön jälkeen voi vielä jatkaa opintoja kuvataidekoulussa 20-vuotiaaksi asti. Suositeltavaa olisi tehdä päättötyö opintojen loppuvaiheessa
 • Päättötyöhön liittyvistä asioista voi kysellä omalta opettajalta tai koulun toimistolta

Taiteentuntemuksen kurssi työpajoissa opiskeleville

Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan. Kursseja tarjotaan vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella, ja opintokertoja voi koota useamman lukuvuoden aikana.

Suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran.

Taiteentuntemuksen kurssi on edellytys päättötodistuksen saamiselle.