Yhdessä enemmän

Yhdessä enemmän - Espoon ja Vantaan kuvataidekoulujen yhteinen täydennyskoulutusprojekti 2009–2011

Projektin tavoitteena oli kehittää uusia lähestymistapoja perusopintojen ympäristökasvatukseen. Projektin aikana järjestettiin koulujen opettajille yhteisiä koulutus- ja suunnittelupäiviä, joissa kuultiin asiantuntijoiden luentoja, työskenneltiin ja ideoitiin yhdessä ympäristökasvatukseen liittyvien teemojen ympärillä. Opettajat muodostivat erilaisia työryhmiä, jotka suunnittelivat omille opetusryhmilleen teemakokonaisuuksia. Työskentelyjaksojen välillä pidettiin yhteisiä tapaamisia, joissa raportoitiin teeman etenemisestä oppilaiden kanssa.