Kuvataiteen perusopinnot aikuisille

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen taideterapiayhdistyksen kanssa ja tarkoitettu ensisijassa pitkissä taideterapeutin ja taidepsykoterapeutin koulutusohjelmissa opiskeleville sekä Suomen Taideterapiayhdistys ry:n jäsenille: 
www.suomentaideterapiayhdistys.fi/koulutus/


Kaikki ovat tervetulleita kurssille. Etusijalla ovat ne ilmoittautuneet, jotka ovat aiemmin osallistuneet Taiteen perusopetukseen aikuisille.

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti Eepos-portaalissa.
Jos sinulla on hankaluuksia sähköisen ilmoittautumisen kanssa,
ota yhteys kurssikoordinaattoriin: kurssit (at) espoonkuvataidekoulu.fi
tai puh. 816 31826

Koko 25 opintopisteen opetussuunnitelma on luettavissa täällä:
kuvataiteen perusopinnot aikuisille, opetussuunnitelma 
 
Opiskeltuaan Espoon kuvataidekoulussa 10 kurssia on yhdestoista kurssi ilmainen. Opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta ennen 11. kurssinsa alkua Espoon kuvataidekoulun toimistoon sähköpostitse: toimisto (at) espoonkuvataidekoulu.fi 

Lopullinen varmistus kurssin toteutumisesta ilmoitetaan n. kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Minimi osallistujamäärä 12 henkilöä.

Lukukaudessa on 9 opetuskertaa ja tunnit ovat yleensä parillisten viikkojen lauantaipäivinä.

Tunnit pidetään Espoon kuvataidekoulussa  WeeGee-talossa, osoitteessa Ahertajantie 5, Tapiola.
Matkan kesto Kampista busseilla (110 ja 106) 19-23 minuuttia. 

Hintaan sisältyvät materiaalit.

Peruutusehdot: Kurssi-ilmoittautuminen on sitova.
Jos kurssiosallistuminen perutaan seitsemän päivää ennen kurssin alkua tai myöhemmin, veloitamme 50 prosenttia kurssimaksusta.
Mikäli peruutus tapahtuu kurssin jo alettua, veloitamme koko hinnan.


Sairastumistapauksissa kurssimaksu voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan vain, jos osallistuminen koko kurssille estyy. Yksittäisiä poissaolokertoja ei voi kuitenkaan korvata.


Ruokailutauko kestää 45 minuuttia. WeeGee-talossa sijaitseva SIS. Deli+Café on avoinna lauantaisin ja tarjolla on myös brunssi hintaan 18,50€

Lisätietoja koulutuksesta antaa Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi ja Suomen taideterapiayhdistys ry:n puheenjohtaja Kirsi Huttula.
Maritta Poijärvi | p. 044 7777492 | maritta.poijarvi (at) espoonkuvataidekoulu.fi
Kirsi Huttula | p. 040 5823474 | kirsi.huttula (at) pp1.inet.fi


Syksyn 2015 aikataulu:


Länsimaisen taidehistorian perusteet (5x7h=35h)

Kurssin kuvaus: Opintojakso toimii johdatuksena länsimaisen taiteen historiaan ja kehitykseen antiikista nykypäivään. Luentomuotoisella opintojaksolla perehdytään kuvaesimerkein Eurooppalaisen ja suomalaisen taiteen keskeisiin teoksiin ja tyylihistoriallisiin jaksoihin.

Taiteenhistoriajakso antaa yleiskuvan taiteen ja taidekäsitysten historiasta sekä esittelee taiteen suhdetta yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kulttuurihistoriaan. Jakson lopussa on kuvatentti ja opiskelijan tulee tunnistaa länsimaisen ja suomalaisen taiteen keskeiset teokset, historiallisten periodien valtatyylit ja tärkeimmät taiteilijat ja erottaa eri aikakausien taiteen erityispiirteet. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee länsimaisen taiteen kehityksen ja hänelle muodostuu jäsennelty kuva taiteen historiasta.

- la 3.10. klo 10–16
- la 17.10. klo 10–16
- la 14.11. klo 10–16

- la 28.11. klo 10–16
- la 12.12. klo 10–16

Kurssin hinta: 200 €
Opettajana: FM, konservaattori AMK Paula Niskanen
Ilmoittautumiset: Eepos-portaali

Syksyn korvauskerta sunnuntaina 29.11. klo 10–16
Korvauskertaan ilmoittaudutaan sähköpostitse: kurssit (at) espoonkuvataidekoulu.fi

 

Kevään 2016 aikataulu:
SYVENTÄVÄT OPINNOT / VALINNAISET OPINNOT (5x7=35h)

Grafiikka
Kurssin kuvaus: Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia taidegrafiikan tekemiseen ja ymmärtämiseen taidemuotona sekä oman ilmaisun välineenä. Kurssilla tutustutaan grafiikan eri menetelmiin. Kurssi sisältää teoriaopetusta, demonstraatioita, materiaalioppia, vedostusta sekä henkilökohtaista ohjausta.

Taidegrafiikka perustuu käsityönä eri tavoilla työstettyihin painolaattoihin (kupari- ja puulevy, kalkkikivi tai seulakangas) ja niiltä painettuihin vedossarjoihin. Vedokset ovat originaaleja taideteoksia. Opintojakso tarjoaa perustiedot metalligrafiikan, puupiirroksen, litografian ja serigrafian painomenetelmien ja niiden välineistön hallintaan. Lisäksi tutustutaan taidegrafiikan aineelliseen perustaan: erityismateriaalit, värit, liuottimet, paperit ja filmit.

Jakson tavoitteena on antaa taidegrafiikan perustuntemusta taiteenlajina, opintojaksolla läpikäytävien tekniikoiden hallintaa sekä yleistietoutta nykygrafiikan ammattikentästä. Pääpaino kurssilla on omassa tekemisessä.

- la 16.1. klo 10–16
- la 30.1. klo 10–16
- la 13.2. klo 10–16

- la 27.2. klo 10–16
- la 12.3. klo 10–16

Kurssin hinta: 270 €
Ilmoittautumiset: Eepos-portaali

 

Valokuvaus

Kurssin kuvaus: Opintojakson aikana tutustutaan valokuvauksen perusteisiin sekä valokuvan mahdollisuuksiin taidemuotona ja oman ilmaisun välineenä. Opintojen tavoitteena on valokuvausvälineiden ja materiaalien hallinta sekä opiskelijan valokuvailmaisun kehittäminen.

Opinnot perehdyttävät digitaalisen valokuvauksen ja tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn perusteisiin sekä mustavalkofilmikuvauksen ja studiotyöskentelyn perusteisiin. Opetukseen kuuluu välineen teknistä hallintaa: kamerat, valaisu, kuvankäsittely, skannaus, tulostus ja vedostus.

Jaksolla painotetaan käsisäätöä kuvatessa. Tavoitteena on oppia käyttämään järjestelmäkameran manuaalisäätöjä valokuvauksen perusasioita käytäntöön soveltaen: aukko/aika, valotus, terävyysalue, valkotasapaino, salama ja objektiivit.

Mustavalkofilmikuvauksen perusteisiin kuuluu filmijärjestelmäkameralla kuvaaminen ja pimiötekniikkaa kuten filminkehitys, pinnakkaiset ja vedostus. Studiotyöskentelyn perusteissa tutustutaan studiovalaisimiin, valon ominaisuuksiin ja valaisuun sekä harjoitellaan kuvausta studiossa ja käydään läpi tavallisimmat henkilökuvauksen valaisutyylit demoin ja harjoituksin.

- la 9.4. klo 10–16
- la 23.4. klo 10–16
- la 14.5. klo 10–16

- la 28.5. klo 10–16
- la 4.6. klo 10–16

Kurssin hinta: 270 €
Opettaja: Valokuvaaja Ruusu Hulmi
Ilmoittautumiset: Eepos-portaali