Käsityön taiteen perusopetusta - Design ja teknologia


Espoon kuvataidekoulu on käynnistänyt Opinmäen koulukeskuksessa elokuussa 2015 käsityön taiteen perusopetuksen. Information in English

På svenska i Storängens skola

7–8-vuotiaiden perusopetusryhmä
Perusopinnoissa käydään läpi käsityön, muotoilun ja teknologian eri osa-alueita. Kädentaitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ja tilallista ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä.
Perusryhmän opetus tapahtuu iltapäivisin kerran viikossa. Opetusta on kaksi opetustuntia (1,5h) viikossa. Opetuskertoja on syyslukukaudella 16, kevätlukukaudella 18. Ryhmän opettajana toimii Espoon kuvataidekoulun kuvataideopettaja/muotoilija.
Lukukauden hinta perusopetuksessa on 225 €. Lukukausimaksuun on mahdollista hakea huojennusta.
 
Design ja teknologia -työpaja 13–20-vuotiaille
Työpajassa perehdytään monipuolisesti käsityön, muotoilun ja teknologian mahdollisuuksiin: tutustutaan perinteisiin käsityömenetelmiin ja työtapoihin sekä kehitetään uusia innovatiivisia ratkaisuja yhdistelemällä perinteisiä menetelmiä sekä uusien materiaalien, teknologian ja robotiikan mahdollisuuksia. Samalla tutustutaan myös muiden maiden kulttuureihin ja käsityöperinteeseen.
Yksilöllisiä tuotteita voi suunnitella ja toteuttaa sekä pehmeistä (tekstiili) että kovista (puu, metalli) materiaaleista nykyteknologiaa hyödyntäen. Opitaan, miten suunnitteluprosessi etenee ideasta valmiiksi tuotteeksi ja päästään
kokeilemaan mm. 3D-tulostusta sekä digiprinttausta kankaalle. Oman kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan oppilas voi valita toteuttaako työpajassa designtuotteita, tilaustöitä vai taideprojekteja.
Työpajaopetus tapahtuu iltapäivisin/iltaisin kerran viikossa. Opetusta on kolme opetustuntia (2h 15min) viikossa. Opetuskertoja on syyslukukaudella 16, kevätlukukaudella 18. Ryhmän opettajana toimii Espoon kuvataidekoulun kuvataideopettaja/muotoilija.
Lukukauden hinta työpajaopetuksessa on 271 €. Lukukausimaksuun on mahdollista hakea huojennusta.