Käsityön taiteen perusopetusta - Design ja teknologia


Espoon kuvataidekoulu järjestää Opinmäen oppimiskeskuksessa  käsityön taiteen perusopetusta. 


6–8-vuotiaiden ja 9-10-vuotiaiden perusopetusryhmät 
Perusopinnoissa käydään läpi käsityön, muotoilun ja teknologian eri osa-alueita. Kädentaitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ja tilallista ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä.
Perusryhmän opetus tapahtuu iltapäivisin kerran viikossa. Opetusta on kaksi opetustuntia (1,5h) viikossa. Opetuskertoja on syyslukukaudella 16, kevätlukukaudella 18. Ryhmän opettajana toimii Espoon kuvataidekoulun kuvataideopettaja/muotoilija.
Lukukauden hinta perusopetuksessa on 235 €. Lukukausimaksuun on mahdollista hakea huojennusta.