Rehtorin puhe todistusten jakotilaisuudessa 12.5.

Julkaistu 14.05.2014 07:00

Todistustenjakotilaisuus 12.5. 2014 rehtorin puhe

Hyvää iltaa
Olen Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi ja
Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki todistusten saajat ja erityisesti päättötyöntekijät, vanhemmat, isovanhemmat, ystävät, opettajat, ohjaajat ja muut kutsuvieraat,
sekä uudet kuviksen hyvät haltijat Maire Kärkkäisen ja Seijaliisa Pekkasen, jotka tulevat vapaaehtoisina auttamaan ja siirtämään sukupolvien tarinoita oppilasryhmiin syksyllä 2014.

God Kväll. Jag har nöjet att välkomna er alla varmt välkomna till Esbo konstskola vårfest.
Good evening. I wish you a warm welcome to all the guests in Espoo School of Art  spring celebration.

Julistan myös uuden Espoon kuvataidekoulun kuviskummin vuodelle 2014-2015 hän on FT taidehistorioitsija ja tietokirjailija Tuula Karjalainen, joka on ollut mm. perustamassa Espoon kuvataidekoulua  ja toiminut, Helsingin kaupungin taidemuseon ja Nykytaiteen museon Kiasman johtajana. Tuula Karjalainen on kuratoinut parhaillaan esillä olevan Tove Janssonin syntymästä sata vuotta juhlanäyttelyn. Tässä hänen oma esittelynsä lyhykäisesti:
Synnyin Helsingissä  1942 - siis sodan aikana. Kävin koulua Herttoniemessä opiskelin Helsingin yliopistossa ja valmistuin fil.kand 1973, fil.tri 1990 asuin Espoossa 1973- 1990 Minulla on kaksi lasta ja viisi lastenlasta Olin Espoon kaupungin tiedottajana, kuvataidesihteerinä ja kuvataidetoimen intendenttinä 1974-1987 Suomen taideakatemian tiedotus- ja näyttelyosaston apulaisjohtajana 1987-1990 Helsingin yliopiston taidehistorian apulaisprofessorina 1990-1991 Valtion taidemuseon keskusarkiston johtajana 1991- 1993 Helsingin kaupungin taidemuseon johtajana 1993-2001 Suomen nykytaiteenmuseon Kiasman johtajana 2001-2006
 
Olen kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja kirjoja, joista viimeisin Tove Jansson, Tee työtä ja rakasta sekä kuratoinut lukuisia näyttelyitä eri puolille Suomea, joista viimeisin on samoin Tove Janssonin taidetta esittelevä näyttely ja sitten on niin paljon muuta kun on pitkä elämä ja on rakastanut tehdä työtä niin kyllähän sitä on kertynyt.
 
Espoon kuvataidekoulunkin ensilukuvuoden teema on Muumit ja muumifilosofia sekä varhaisiän kuvataidekasvatuksen pedagogiikka.
Meidän laajasta ja moninaisesta toiminnastamme vuodelta 2013 voitte lukea tänään jaossa olevasta Pensselihirmut lehdestä tarkemmin. Oma puheenvuoroni lehdessä keskittyy varhaisiän kuvataidekasvatukseen aina viidestä vuodesta ylöspäin.

Mutta tänään haluan kohdistaa puheeni päättötyöntekijöille ja todistusten saajille.
Tämä vuosi on ollut Espoon kuvataidekoulussa onnistumisten vuosi. Olemme saaneet mm. vuoden taidekasvatusteko palkinnon suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitolta TAPiola peliprojektin koordinoinnista. Kiitän innokasta ja sinnikästä oppilaiden pelityöryhmää sekä ohjaajia Nina Sarkimaa ja Arash John Sammanderia.

Tänä keväänä meiltä saa 24 päättötyöntekijää kuvataiteen laajanoppimäärän päättötodistuksen. Päättötöitä on tehty Espoon kuvataidekoulussa jo 12 vuotta yhteensä 229  tekijää. Mutta mikä on päättötyö?
Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusteissa vuodelta 2002 todetaan päättötöistä näin:
Oppilaan tulee laatia itsenäisesti visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen päättötyö, joka sisältää teoksen, portfolion eli työkirjan työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin,  
Päättötyön aiheen ja toteuttamistavan tekijä valitsee itse. Päättötyön arvioi yksi opettaja koulun sisältä ja yksi ulkopuolinen arvioija taidekentältä. Teoksen ja työkirjan lisäksi päättötyön suorittaminen edellyttää osallistumista päättötyöinfoihin ja taidetietouden luentoihin, joissa ajankohtaiset taiteilijat ja muotoilijat kertovat omasta työstään ja työskentelystään. Tänä vuonna meillä on ollut todella mielenkiintoisa ja ajankohtaisia taiteilijoita puhumassa omasta työstään: Jani Leinonen, Kim Simonsson, Nanna Susi, Anssi Kasitonni ja Susanna Majuri.
Kiitän päättötyökoordinaattori Sari Tenniä hienosta ja innostavasta työstä.

Päättötyön voi tehdä, jos on vähintään 16-vuotias ja on suorittanut riittävästi väh. 3v syventäviä opintoja(työpajoja) Espoon kuvataidekoulussa.

Taiteilija tarvitsee uskoa tuntemattomaan, kaikkeen siihen mitä emme ymmärrä järjellämme. Uskon, että kaiken ymmärtämisen takana kun todellista taiteilijaa etsitään, on etsittävä lumoutumista, johon ammattitaito kuuluu luontaisena osana, pelkkä halu ei vielä riitä. On oltava voimia kouluttautua ja sivistää monipuolisesti itseään, jotta tulisi kulloisenkin ajan välittäjäksi, taiteilijaksi. Taide ei ole keksimistä tai hetkittäinen älynvälähdys, vaan elämänpituinen prosessi. Se vaatii intohimoa, sinnikkyyttä ja syvää sitoutumista.
Taiteen kautta voimme nähdä asioita itsemme ulkopuolelta, pystymme pääsemään ulos itsestämme ja eläytymään toisen ihmisen osaan. Saamme tietää, mitä joku näkee maailmasta, joka ei ole sama kuin omamme. Sen sijaan että näkisimme vain yhden maailman, saamme nähdä sen moninkertaistuvan ja meillä on käytettävissämme yhtä monta maailmaa kuin on omaperäistä taiteilijaa.

Kiitos, että sain kuulla Teidän kaikkien päättötyöntekijöiden ainutlaatuiset ja hienot prosessit päättötyöseminaarissa. Esittelyt olivat ajattelua herättäviä ja tunteisiin vetoavia. Kun kuuntelin ja seurasin Teitä siellä. Uskon, että kuvataideharrastus on tuonut teille itsevarmuutta, uskallusta olla oma itsenne, rohkeutta, kykyä sietää epävarmuutta ja pettymyksiä ja tietysti paljon oppia ja tietämystä kuvataiteen eri osa-alueista ja tekniikoista. Paljon mukavaa yhdessäoloa ja elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Te päättötyöntekijät olette uskoneet omaan unelmaanne tavoitteeseenne ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Olette vieneet oman visionne/ näkynne, konkreettiseksi lopputulokseksi monien vaiheiden, epävarmuuksien jopa epäonnistumistenkin kautta.  Olette tehneet päättötyötänne yhden lukuvuoden pitkäjänteisesti lukio-opintojen tai muiden opintojen rinnalla. Teillä monilla on taustalla yli kymmenen vuoden pitkäjänteinen kuvataiteen harrastus Espoon kuvataidekoulussa. Olette kuvataidekoulun ja taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän timantteja. Onnittelen sydämestäni Teitä. Tämä on teidän juhlapäivänne. Olen ylpeä Teistä. Olette upeita nuoria. Jokaisella on paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Toivottavasti kuvataiteesta on muodostunut Teille elämän mittainen rakkaussuhde, joka antaa iloa,  lohduttaa, voimauttaa, auttaa herkistymään toisen ihmisen asemaan, lisää uteliaisuutta, rohkaisee elämän eri vaiheissa. Opettaa suhtautumaan myös kriittisesti. Taideteoksen luominen on aina tuntematon prosessi, alussa emme voi tietää mikä lopputulos tulee olemaan. Se on epävarmuuden sietoa ja rohkeutta sietää paineita. Taideteos on aina jonkinlainen kysymys? Joka herättää halun tietää, vaatii eläytymistä, halua ottaa selville.  
Onnittelen ja kiitän Teitä vanhempia ja huoltajia kuvataiteen harrastuksen valinnasta. Toivottavasti kuviksesta on muodostunut myös koko perheen yhteinen harrastus.
  
Kiitän koko työyhteisöä hienosta lukuvuodesta. Yhdessä olemme aina enemmän. Kiitän kaikkia koulun sidosryhmiä antoisasta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää ensimmäistä kuviskummiamme vuosina 2012-2014 Maria Kaisa Aulaa. Hän on hoitanut hienosti kunniakirjassa lupaamansa tehtävät:
Hän lupasi edistää eri yhteiskunnallisissa sidosryhmissään lasten ja nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä kuvataidekasvatuksen keinoin.
 
Toivotan kaikille inspiroivaa ja onnellista kesää!
Jag önskar alla inspirerande och glad sommar!
I wish all the inspiring and happy summer!
Maritta Poijärvi
rehtori
 

Pelisuunnittelun opetusprojekti, TAPiola-peli, on vuoden taidekasvatusteko 2013

Julkaistu 29.11.2013 09:56

Pelisuunnittelun opetusprojekti, Tapiola-peli,  on vuoden taidekasvatusteko 2013 


Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry myöntää Vuoden taidekasvatusteko 2013 -kunniamaininnan Espoon kuvataidekoululle nuorten mobiilipeliprojektin koordinoimisesta.

Liiton hallitus päätti myöntää Vuoden taidekasvatusteko –kunniamaininnan Tapiola-mobiilipeliprojektia koordinoineelle Espoon kuvataidekoululle. Mobiilipeliprojekti uudistaa lasten ja nuorten kuvataidekoulujen opetusta ja lisää yhteistyötä eri kouluasteiden ja taideoppilaitosten välillä.

Espoolaiset nuoret osallistuvat 100 vuotta sitten syntyneen Tapiolan ”isän” Heikki von Hertzenin juhlavuoteen suunnittelemalla mobiilipelin. Pelissä Suomen muinainen metsän haltija Tapio pitää puutarhakaupunkia kukoistavana. Tapiola-pelin toteutuksessa olivat mukana Espoon kuvataidekoulun, Etelä-Tapiolan lukion sekä  Espoon musiikkiopiston opiskelijat.


Opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta toi esiin peliprojektin merkityksen kuvataidekouluissa seuraavasti: ”Pelisuunnittelu konseptista lopputestaukseen ja julkaisuun vaatii visuaalista lukutaitoa, käsityötaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Taidon oppii vain pelejä tekemällä, vaikka kokemusta pelaajana olisikin runsaasti. Kuvataiteen perusopetuksessa oppilailla on mahdollisuus aikaa vaativaan omakohtaiseen työskentelyyn ja taitojen harjoitteluun.

Kiinnostus erilaisten oppimispelien ja pelirakenteisten opetusmenetelmien kehittämiseen on juuri nyt suurta koulutusasteesta riippumatta. Pelillisyys nähdään yhtenä keinona kytkeä koulu paremmin lasten, nuorten ja aikuisten verkottuneeseen maailmaan. Pelisuunnittelun sisällyttäminen kuvataideopetukseen on perusteltua myös jatko-opintovalmiuksien kannalta. Pelit ovat lisäksi erinomainen mahdollisuus lisätä taiteen- ja tieteenalojen välistä yhteistyötä ja siten kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta. Pelit voivat tuoda tullessaan uudenlaista yhteistoiminnallisuutta opetuksen arkeen.” (Tapiola-pelin julkistamistilaisuudessa pidetty puhe 14.11.2013)

Espoon kuvataidekoulun ja taiteen perusopetusjärjestelmän vahvuus on vuodesta toiseen etenevä pitkäjänteinen taiteen harrastaminen. Tapiola-peli ei jää kertaluontoiseksi hankkeeksi vaan projektin jatkona kuvataidekoulussa on käynnistetty kolme pelisuunnittelun työpajaa, joissa opettajana toimii peliprojektiakin ohjannut Aalto-yliopiston opiskelija ja pelisuunnittelija Arash John Sammander.

Projektin vastuuopettajana on toiminut Espoon kuvataidekoulun digitaalisen taiteen työpajan opettaja Nina Sarkima. Koko peliprojektin koordinaattorina ja yhteyshenkilönä on toiminut Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi.

Espoon kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka perustettiin 1979. Koulu antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille espoolaisille. Oppilaita on 1200. Opettajat ovat kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehteja, valokuvaajia ja taideteollisuuden ammattilaisia.

 

Lisätietoja:

Anu Hietala, toiminnanjohtaja, puh: 040 736 3767

Pelin voi ladata ja sen demoa voi kokeilla täällä:
http://www.espoonkuvataidekoulu.fi/ajankohtaista/oppilastiedotteet/271-tapiola-peli-ladattavissa-taalta

Opetusneuvos Mikko Hartikaisen puhe kokonaisuudessaan:
http://www.espoonkuvataidekoulu.fi/ajankohtaista/oppilastiedotteet/275-opetusneuvos-mikko-hartikaisen-puhe-mobiilipelin-julkistaminen-valo-tapahtuman-avajaiset-14-11-2014    

Tiedostot:
Mediatiedote_Vuoden taidekasvatusteko 2013   235.4 kB

http://www.youngart.fi/pelisuunnittelun-opetusprojekti-on-vuoden-taidekasvatusteko-2013

Syystiedotteen korjaus

Julkaistu 19.08.2013 09:45

HUOM! Syystiedotteen korjaus

Alle 7-vuotiaat noudetaan luokasta. Jos alle 7-vuotias saa lähteä yksin kotiin, tarvitsemme huoltajalta kirjallisen luvan.

Markku von Hertzenin puheenvuoro TAPiola-pelin julkistustilaisuudessa

Julkaistu 26.11.2013 07:38

Markku von Hertzen
Juhlatoimikunnan varapuheenjohtaja
Puheenvuoro TAPiola-pelin julkistustilaisuudessa 14.11.2013
 

 
Kuka oli Tapiolan perustaja Heikki von Hertzen, jonka syntymän 100-vuotispäivää vietetään eri tapahtumin?
 
Hän oli varatuomari, joka toimiessaan Tampereen käsityöläispankin johtajana havahtui maassa vallitsevaan asuntopulaan. Hän aloitti kirjoittamalla lehtiin tyylilleen ominaisesti poleemisia kirjoituksia. Osin niiden vaikutuksesta hänet kutsuttiinkin Väestöliiton toiminnanjohtajaksi. Väestöliiton taustavaikuttamisen seurauksena asetti Sosiaaliministeriö kodinperustamislainatoimikunnan. Sitä seurasi myöhemmin lapsilisäkomitea, joissa molemmissa Heikki von Hertzen oli jäsenenä.
Heikki von Hertzenin vuonna 1946 kirjoittama kirja ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme”  oli seuraava vaihe  pyrkimyksissä saada muutosta maamme asuntopolitiikkaan. Suomen ongelmiin pureuduttiin mm. luomalla asuntotuotantoa koskeva lainoitusjärjestelmä, ns. Arava-järjestelmä.
Kun kirjoitukset ja lobbaus ei tuottanut tulosta, päätti Väestöliitto, että jonkun on näytettävä, että hyvin suunnitellun ja toteutetun kaupunkien rakentaminen on mahdollista. Syntyi Asuntosäätiö ja sen toteuttamana ensin Tapiola, sitten Jyväskylän Viitaniemi, Rovaniemen Korkalorinne ja Espooseen Kivenlahti.
 
Tapiolan rakentamisen jälkeen oli olemassa hyvälle kaupunkirakentamiselle vertailukohde. Vertailukohde jota Suomeen tulleet valtiovieraat ja tärkeimmät julkkikset tuotiin katsomaan. Vertailukohta, jota kansainväliset arkkitehtipiirit kilvan ylistivät.
 
Tapiolan ainutlaatuisuus ja isäni rooli siinä sai joukon tapiolalaisia,  ja espoolaisia vaikuttajia perustamaan toimikunnan, jonka tavoitteena oli muistaa Heikki von Hertzenia hänen 100:ntena syntymäpäivänään. Toimikunnan puheenjohtajaksi lupautui kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja sen jäseniksi valikoitui eri yhteisöjä edustavia henkilöitä erityisvoimavaranaan ajatuksen äiti ja isä arkkitehtipariskunta Pirkko ja Bror Söderman. Heikki von Hertzenin jälkeläisiä edustivat toimikunnassa hänen lapsensa.
 
Ajatus Tapiola-pelistä syntyi toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Ideana oli avata nuorille sitä, mistä kaupunkisuunnittelussa ja erityisesti Tapiolan kaltaisen kaupungin suunnittelussa on kyse. Afrikan tähden kaltainen lautapeli oli keskustelussa esillä ollut ensimmäinen malli. Kaupunginjohtaja  Jukka Mäkelä heitti ajatuksen mobiilipelistä, mihin siltä istumalta päädyttiin. Pelin suunnitteluun haluttiin alusta alkaen mukaan haluttiin nimenomaan nuoret.
 
Tämän peli kehittämisellä ja hyvällä kaupunkisuunnittelulla on paljon yhteistä. Ensiksi tarvitaan hyvä idea, ”miten teemme jotain erilaista ja mieluimmin vielä ennakkoluulotonta”. Sitten tarvitaan äärettömän paljon luovaa ajattelua, jolla ideaa kehitetään. Luomisprosessin tueksi tarvitaan eri alojen asiantuntemusta ja vahvoja osaajia. Ja sitten tarvitaan niitä, jotka huolehtivat siitä, ettei mopo karkaa käsistä.
Luovasta prosessista ovat vastanneet Etelä-Tapiolan lukion ja Espoon kuvataidekoulun sekä Espoon musiikkiopiston nuoret opiskelijat. Oman kortensa, ja asiantuntemuksensa tähän työhön ovat myös tuoneet mmm. Bo Grönholm toimikunnasta Nina Sarkima Espoon kuvataidekoulusta ja Aalto-yliopiston Arash John Sammander sekä Espoon Musiikkiopistosta Jan Cibulka.
Myös minä olen pelannut Tapiola-peliä. En tätä vaan sitä alkuperäistä. Kun isäni työpaikka oli Helsingin keskustassa, oli monia vuosia viikonloppujemme retkikohteena Tapiola ja sen eri rakennuskohteet. Siinä minä lampsin, isoveljiltäni pieniksi jääneissä mutta minulle ylisuurissa kumisaappaissa pitkin Mäntyviitaa, Menninkäsientietä, Potapolkua, Otsonkalliota ja Kimmeltietä rakennuspaikalta toiselle ja näin kuinka puutarhakaupunki syntyi.
Heikki von Hertzenin 100v syntymäjuhlallisuuksien eräänä tavoitteena on pysähtyä miettimään mitä hyvää on saatu aikaan ja mitkä ovat ne uudet ja erikoiset asiat, joita tänä päivänä tarvitsemme hyvän asumisympäristön rakentamiseksi. Asumisen ongelmat ovat tänä päivänä samat kuin 1940 luvun lopulla, jolloin isäni kirjoitti ohjelmajulistuksensa ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme” Meillä ei tänäkään päivänä ole riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille. Tärkeintä on ryhtyä ajattelemaan uusia luovia ratkaisuja asiaan. Tärkeää on pysähtyä miettimään niitä.
Espoolaisten nuorten  tekemällä mobiilipelillä voi olla tärkeä rooli siinä että nuoret alkavat pohtia asumiskysymysten ydintä.

Espoon kuvataidekoulun SYYSTIEDOTE 1/2013

Julkaistu 07.08.2013 09:21

Espoon kuvataidekoulun
SYYSTIEDOTE 1/2013

 
Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.
 (Muumipappa) 
 
Hyvät kuvataidekoululaiset ja kotiväki
 
Tervetuloa aloittamaan uteliain ja innostunein mielin syyslukukautta 2013. Tulevan lukuvuoden teema koko koulussamme on Valo, kaupunkitaiteen ja yhteisötaiteen keinoin.
 
Opetus alkaa viikolla 34. Tästä kirjeestä löydät tiedot opintoryhmästä, kokoontumisajasta ja tietoa kuvataidekoulun käytännöistä. Muistathan, että opetusta voi poikkeuksellisesti olla myös muina kuin lukujärjestykseen merkittyinä aikoina, esim. viikonloppuisin.
 
                             Syyslukukausi 19.8. - 14.12.2013 (16 opetusviikkoa)
                             Kevätlukukausi 7.1.- 24.5.2014. (18 opetusviikkoa)
                             Syysloma vko 42. Talviloma vko 8. Pääsiäisloma 18.4 - 21.4 2014
 
Lukukausimaksut, vapaaoppilaspaikat ja opintojen keskeyttäminen
Lukukausimaksut ovat:  5 - 10v. 170€, 11v. 180€, 12v. 190€ ja työpajat 205€, paitsi tekstiili-, grafiikka- ja videotyöpajat (4h) 245€. Johtokunnan päätöksen mukaisesti peritään puolet lukukausimaksusta, jos opinnot lopetetaan 3 - 6 viikon sisällä lukukauden alusta lukien. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu. Maksun myöhästyessä peritään  korkolain mukainen viivästyskorko ja 5 € maksukehoitusmaksu. Maksamattomat saatavat siirretään perintätoimen hoidettaviksi ja ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.
 
Ilmoita opintojen lopettaminen kirjallisesti toimistoon. Peruutusta ei voi tehdä opettajalle. Lopetuspäiväksi merkitään päivä, jona ilmoitus saapuu. Ryhmän vaihdoista voit neuvotella toimiston kanssa. Pidäthän yhteystiedot jatkuvasti ajan tasalla, että tavoitamme huoltajan varmasti tarvittaessa.   
 
Toimistosta, kuvataidekoulun kotisivuilta (www.espoonkuvataidekoulu.fi) ja opetuspisteistä saat lomakkeen lukukausimaksujen huojennuksia varten. Hakemukset palautetaan 15.9.2013 mennessä, ohjeet löytyvät lomakkeesta. Toimiston postiosoite: Espoon kuvataidekoulu, PL 6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI, käyntiosoite: Ahertajantie 5.
Toimistoajat  6.8.2013 lähtien ti - pe klo 10 - 15, puh. 816 31822, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 
Kuvataidekoulun kotisivut ja lyhytkurssit
Kuvataidekoulun kotisivuilta (www.espoonkuvataidekoulu.fi) löytyvät kaikki ajankohtaiset tiedot ja palauteosoite. Kotisivuilta löytyy myös tietoa kaikille avoimista lyhytkursseista. Ilmoittautumiset: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., kurssikoordinaattori            
puh. 816 31826. Kurssikoordinaattori tavoitettavissa kahtena päivänä viikossa, ajat ilmoitetaan koulun kotisivuilla.
 
Kuvaluvat (oppilastyöt ja oppilaskuvat)
Kuvaamme koulun toimintaa ja oppilastöitä mm. näyttelyitä, verkkosivuja, tiedotteita sekä koulutus- ja esittelytilaisuuksia varten. Jos et halua antaa lupaa kuvien käyttämiseen, pyydä kuvien käyttölupa-lomake  toimistosta. Muutoin katsomme luvan myönnetyksi.
 
Tunneille osallistuminen, poissaolot ja sairaudet
Tulethan tunneille ajoissa. Näin arvostat omaa harrastustasi ja opettajan työtä.
Säännöllinen osallistuminen oppitunneille on ryhmän työskentelyn kannalta tärkeää. On myös tärkeää, että lapsi noudetaan ajoissa. Alle 7-vuotiaat noudetaan luokasta. Jos alle 7-vuotias saa lähteä yksin kotiin, tarvitsemme huoltajalta kirjallisen luvan. Ennen ja jälkeen oppituntien vastuu oppilaasta on huoltajalla. Tutustu vanhempainoppaaseen - se löytyy kotisivuilta myös ruotsiksi ja englanniksi.
 
Yhteistyö opettajan ja vanhemman välillä
Toivomme, että keskustelisitte luottamuksellisesti opettajan kanssa, jos lapsellanne on oppimisvaikeuksia tai muita huomioitavia asioita, jotta pystyisimme vielä paremmin tukemaan ja auttamaan lastenne kuvataiteen opinnoissa.
 
Kannatusyhdistys
 
Kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys. Tulkaa mukaan tukemaan ja kannattamaan lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataidekasvatuksen keinoin. On tärkeätä että lapsilla ja nuorilla on pitkäjänteisiä tasolta toiselle eteneviä hyviä harrastuksia. Tarvitsemme tukijoita ja kannustajia hyvän ja arvokkaan asian puolesta.
 
 Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäseneksi  hyväksytään Espoon kuvataidekoulua käyvien oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat sekä muut yhdistyksen toimintaa tukevat henkilöt.  Yhdistyksen kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään johtokunnalle osoitetun ilmoituksen perusteella.  Johtokunnalle osoitetut ilmoitukset tulee postittaa ositteeseen Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunta, PL 6670 , 02070 ESPOON KAUPUNKI  tai johtokunnan sihteerille sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 Jäsenyys tulee voimaan, kun hakija on maksanut jäsenmaksun ja on tämän jälkeen merkitty jäsenluetteloon.  Jäsenet saavat mm. 10% alennuksen loma- ja lyhytkursseista ja osallistuvat  vuosittaiseen taidegrafiikan arvontaan sekä kutsutaan kaikkiin koulumme mielenkiintoisiin näyttelyihin ja tapahtumiin.
 
Tule myös tykkäämään meistä niin tiedät mitä kaikkea kivaa kuviksessa tapahtuu.
 
Olemme Facebookissa ja Twitterissä
www.facebook.com/espoonkuvataidekoulu
www.twitter.com/espoonkuvis
 
Innostunein  yhteistyöterveisin,
 
Maritta Poijärvi,
rehtori